ارزیابی فنی و تجهیزات

معرفی و دانلود بهترین طرح های توجیهی و کار آفرینی

اهمیت طرح توجیهی برای فعالیت در بخش کشاورزی


شما بدون در دست داشتن فرمان اتومبیل نمی توانید آن را برانید، پس بدون داشتن طرح توجیهی نیز قادر به گرداندن یک مزرعه نیستید.
اهمیت طرح توجیهی برای کشاورزی تا جاییست که بدون آن کشاورز یا مزرعه دار استراتژی روشن و هدفمندی از نحوه مدیریت کسب و کار خود ندارد. در واقع نیروی انسانی هر کسب و کاری تنها با در دست داشتن یک طرح توجیهی کامل است که می توانند سازنده و متمرکز عمل کنند.

در ادامه به شرح مهم ترین دلایلی که برای شما اهمیت طرح توجیهی برای کشاورزی را روشن می کند، می پردازیم:

داشتن هدف و برنامه

از لحظه تصمیم گیری برای راه اندازی یک کسب و کار در حوزه کشاورزی و یا انتخاب یک زمین برای تأسیس مزرعه، داشتن یک برنامه مشخص و هدفمند امری ضروری است.

در واقع شما با داشتن یک طرح توجیهی درست و اصولی، مسیر پیش روی خود را به خوبی می شناسید و برای طی کردن آن، رسیدن به اهدافتان و کسب موفقیت در آن برنامه ریزی کرده اید.

پیش بینی ریسک ها و جلوگیری از ورشکستگی

فعالیت های کشاورزی به دلیل حساسیت زیادی که نسبت به دگرگونی های طبیعی دارند، در دسته کسب و کارهای پر مخاطره قرار می گیرند.

طرح توجیهی در واقع همه ریسک های موجود در عرصه کشاورزی و مزرعه داری مانند؛ شرایط نامطلوب آب و هوایی، کم-آبی و خشکسالی، شیوع غیرمنتظره آفت و بیماری های گیاهی، حمله حشرات و پرندگان به محصولات کشاورزی، رویش مخرب علف های هرز، عدم حاصلخیزی زمین کشاورزی، نبود ثبات در درآمد مزرعه داری و نوسان شدید قیمت در محصولات کشاورزی را پیش بینی کرده و در صورت امکان راه حلی برای مقابله با آنان مطرح می کند.

ادامه مطلب