سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کاراموزی پروژه تسطیح ودادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی

گزارش کاراموزی پروژه تسطیح ودادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی

دانلود گزارش کاراموزی رشته کشاورزی  پروژه تسطیح ودادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

- پروژه تسطیح: 

مکان این پروژه در اراضی اطراف سد وشمگیر میباشد. هدف اصلی این پروژه تسطیح ودادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی است تا در موقع آبیاری زمین های کشاورزی و زراعی آب به طور یکنواخت به تمامی قسمت های زمین برسد. این کار به این دلیل صورت میگیرد که بعد از کاشت محصول و برداشت آن پستی و بلندی هایی در زمین ایجاد میشودکه یکی از علل آن عبور و مرور ماشین های کشاورزی در حین انجام مراحل کاشت و برداشت محصول میباشد. با توجه به مشکل ایجاد شده در برخی موارد در زمین های کشاورزی چاله هایی ایجاد میگردد که سبب تجمع آب در آن منطقه شده و مانع از رسیدن آب به سایر نواحی زمین میگردد.و در برخی دیگر از موارد در زمین های کشاورزی تپه هایی ایجاد میگردد که به دلیل استفاده بیشتر کشاورزان از آبیاری از طریق جوی ها و نهر ها و قادر نبودن این سیستم به آبیاری بخش های مرتفع تر در نتیجه سبب عدم رسیدن آب به این نواحی میگردد در حالی که این مشکل تا جایی در آبیاری بارانی و سیستم های مدرن تر آبیاری تا جایی رفع شده است.          با استفاده از تسطیح زمین های کشاورزی سعی بر برطرف کردن ناهمواری ها میگردد و به اراضی شیبی مناسب آبیاری میدهند. روش انجام کار: ابتدا نقشه های توپوگرافی منطقه رابرای آشنایی با منطقه وبدست آوردن شیب منطقه تهیه میکنیم. در مرحله بعد نقشه برداری اولیه را انجام میدهیم و با در نظر گرفتن یک نقطه مبنا کد ارتفاعی دیگر نقاط را نسبت به آن  نقطه بدست می آوریم.و از این طریق مقدار خاک لازم برای خاکبرداری و یا خاکریزی را بدست می آوریم،که اگر در مجموع برای بدست آوردن شیب مناسب خاک اضافی در منطقه وجود داشته باشد آن را به نواحی دیگر منتقل میکنند و در صورت کم بودن خاک از محل های مناسب که توسط مهندسین مشاور باید تایید گردد خاک را به محل پروژه منتقل میکنیم.                پس از انجام خاکبرداری و خاکریزی لازم اینک نوبت به پخش کردن خاک در محل پروژه میگردد به تین طریق که به وسیله گریدر خاک را پخش کرده و ریگلارژ می کنیم،البته در مواردی از اسکریپر استفاده میگردد.       سپس نقاطی را که قبلا نقشه برداری کرده بودیم را مجددا کد ارتفاعی آنها را بر میداریم تا پس از پس از محاسبات مقدار شیب ایجاد شده را با شیب مجاز طراحی مقایسه میکنیم که با در نظر گرفتن مقدار مشخص درصد خطای مجاز می توانیم متوجه شویم که این کار درست انجام شده است یا خیر.در صورت درست نبودن،مناطقی را که مشکل دارد را مجددا تسطیح میکنیم تا به نتایج مورد قبول برسیم.                       پروژه آببندان:   مکان این پروژه در گمیشان میباشد. هدف از انجام این پروژه ذخیره کردن آب در مخزن این آببندان و تامین آب مورد نیاز کشاورزان در فصل های آبیاری محصولات میباشد. اصولا در سدهای بزرگ فیلتر و هسته تعبیه می شود ولی در این نوع پروژه ها به دلیل در دسترس بودن منابع خاک رس،تمامی قسمت های بدنه سد را از این نوع خاک ایجاد میکنند و بدین شکل تمامی تاج سد حکم هسته رسی را ایفا میکند.  روش انجام کار: نخستین مرحله انجام هر کار شناسایی منطقه و همچنین محاسبه مقدار مورد نیاز مخزن آببندان برای تامین آب مورد نیاز کشاورزان میباشد. سپس به جمع آوری نقشه های توصیفی منطقه می پردازیم. بعد از اتمام مراحل طراحی نوبت به اجرای پروژه می رسد. برای اجرای پروژه ابتدا پی آببندان را کار کرد.این پی هم نقش پی را دارد و هم نقش   که بصورت بتنی زیر آببندان کار میشود. سپس نوبت به خاکریزی و متراکم کردن آن خاک میگردد.خاک را بوسیله کامیون به محل پروژه آورده و توسط بولدوزر آن را پخش میکنند و بعد توسط گریدر ریگلارژ شده و در نهایت به کمک غلطک آن را می کوبند.(برای رسیدن به درصد تراکم مورد نیاز چیزی حدود به 15 تا 20 بار نیاز است که غلطک یک منطقه را بکوبد.                کل تاج آببندان قبلا نقشه برداری شده و به فواصلی تقسیم و نامگذاری شده است. اصولا قبل از اینکه خاک یک منطقه را بکوبند آن را مقداری مرطوب میکنند و سپس آن را می کوبند تا خاک بهتر متراکم شود.   در صورت نبودن خاک مناسب در منطقه و نداشتن مقدار مورد نیاز خاک رس در منطقه با تایید مشاور و ناظر پروژه خاک رس از مناطقی که مورد تایید است تامین میگردد. خاک ریخته شده و پخش شده را که حدودا 15 تا 20 سانتی متر ضخامت دارد را غلطک می کوبد و پس از اتمام یک یا چند منطقه از یک آزمایشگاه مکانیک خاک که مورد تایید مشاور و کارفرما میباشد به محل آمده و آزمایش بر روی میزان تراکم خاک آن نواحی را انجام میدهند و پس از یک یا دو روز آن را به مشاور و ناظر اعلام میکنند.در صورت درصد تراکم بالای 95 درصد این لایه خاکی مورد تایید ناظر میباشدو پیمانکار می تواند لایه بعدی را بریزد و در غیر این صورت باید مجددا آن لایه کوبیده شود تا به درصد مجاز تراکم برسد. آب مورد نیاز مخزن سد توسط رودخانه گرگانرود تامین میگردد که توسط لوله ها و موتورهایی به مخزن آببندان منتقل میگردد البته بعد از اتاق موتورخانه آب  توسط لوله هایی که سرسره آبی نام دارد به مخزن آببندان منتقل میشود.             آب جمع شده در مخزن آببندان توسط کانال هایی که قبلا طراحی شده است به داخل زمین های کشاورزی منتقل میشود تا مورد استفاده کشاورزان قرار گیرد. برای این کار خروجی هایی در چند جای آببندان تعبیه شده است تا آب به داخل کانال بریزد. برای این که آب شور وارد سیستم آبیاری کشاورزان نشود اطراف آببندان زهکشی هایی با عمقی بیش از عمق آب های زیرزمینی منطقه،حفر میشود تا آب شور موجود در لایه های آب های زیرزمینی به داخل زهکش منتقل شود. دلیل زهکشی کردن این است که در صورت وجود آب شور در آب مورد استفاده آبیاری زمین های کشاورزی،محصولات از بین میرود.      ضمنا در پایین دست آببندان لایه های ریپ رپ کار میشود تا جلوی فرسایش آببندان را بگیرد و همچنین توانایی لازم برای مقابله با نیروی باد و ایجاد موج در مخزن آببندان را بگیرد.  آزمایش تراکم: تراکم متراکم ساختن یک نهشته است با استفاده از وسایل مکانیکی.این پروسه متراکم ساختن فیزیکی می تواند مقاومت برشی را افزایش دهد،قابلیت تراکم را کاهش دهد و نفوذپذیری را نیز کاهش دهد.معمولی ترین روش برای ارزیابی کیفیت تراکم صحرایی تعیین تراکم نسبی است.تراکم نسبی به صورت زیر تعریف می شود:       تراکم نسبی نهشته که به صورت درصد بیان می شود.  ماکزیمم دانسیته خشک آزمایشگاهی،  یا   ماکزیمم دانسیته خشک آزمایشگاهی معمولا یا با آزمایش تراکم استاندارد پروکتور   یا با آزمایش اصلاح شده پروکتور   تعیین می شود.  دانسیته خشک صحرایی در محل ساخت پروژه.دانسیته خشک نهشته بعد از اینکه خاک ریخته شد و با تجهیزات تراکم صحرایی (انواع غلطک ها) متراکم شد،اندازه گیری می شود. دانسیته خشک صحرایی معمولا یا با کندن چاله یا بدون کندن چاله تعیین میگردد. معمولا میزان تراکم نسبی بسته به نوع پروژه دارد و قوانین و آیین نامه ها مقدار آن را تعیین میکنند.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
705_392048_7767.zip7.1 MB